Stowarzyszenie Parafii Szebnie

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego Parafii Szebnie grupa parafian powołała Stowarzyszenie Parafii Szebnie „Dziedzictwo”. Stowarzyszenie wpisane zostało do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 407480 w dniu 25 stycznia 2012 r.

Stawiamy sobie za cel dbałość o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, zachowanie od zniszczenia i zabezpieczenie niszczejących obiektów znajdujących się na terenie parafii. Nie mniej ważnym naszym zadaniem jest upowszechnianie chrześcijańskich postaw obywatelskich zgodnych z polską tradycją narodową oraz kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych. 

Mamy również ambicję upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego m.in. poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, organizację koncertów, spotkań artystycznych, warsztatów itp.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym droga jest nasza Mała Ojczyzna.


Z wyrazami szacunku

Wojciech Piękoś
Prezes Stowarzyszenia Parafii Szebnie „Dziedzictwo”